Australia Parth

Australia Parth

95年1月 オーストラリア パース市街にて